رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان

این شماره از رصد را با نگاهی به یکی از بسته های آموزشیِ منتشر شده از سوی بنیاد نابینایانِ آمریکا آغاز می کنیم. بر خلاف کتاب ها و بسته های آموزشی که در ایران از سوی NGO ها و مراکز نابینایی و ویژه ی نابینایان منتشر می شوند، در این package، نه یک نرم افزار… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان