آغاز به کار اولین مرکز ماساژ توسط نابینایان

اشتغال، یکی از دغدغه های مهم افراد نابیناست. در این بین بعضی از مشاغل برای این گروه از افراد جامعه مناسبسازی شده اند. بعنوان مثال بحث آموزش ماساژ و شغل ماساژوری است که در حال حاضر در سازمان فنی حرفه ای به عموم متقاضیان آموزش داده میشود. مهرداد کرمی، از دوستان نابینای اصفهانی به تازگی… ادامه خواندن آغاز به کار اولین مرکز ماساژ توسط نابینایان