جای خالی خدمات ویژه معلولان در راهآهن و فرودگاه ها

قائم مقام دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور گفت: شرایط واگن قطارها به عنوان پرمشتری ترین سیستم حمل و نقل کشور به هیچ وجه مناسب وضعیت معلولان و واجد پذیرش آنان نیست. در حالی که فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن بر اساس ماده پنج قانون مکلف به مناسب سازی هستند. سیدحسین… ادامه خواندن جای خالی خدمات ویژه معلولان در راهآهن و فرودگاه ها