حمل و نقل عمومی بارسلونا برای نابینایان مناسب سازی می شود

حمل و نقل عمومی بارسلونا موسوم به TMB، در تلاش برای ایجاد استقلال عملکرد بیشتر برای مسافران نابینا و کم بینای خود، سیستم هدایت مخصوصی راه اندازی کرده است.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، آخرین اقدام این سازمان برای مسافران … ادامه خواندن