موج مناسبسازی‌ها به دیوار خورد

حالا البته دقیقش را اگر بخواهید، موجِ موج هم نیست ها. اما خب کمابیش انگار تکانه‌هایی رو به موج شدن دیده می‌شود. مناسب‌سازی اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌ها را عرض می‌کنم. انگار کم کم صاحبان کسب و کار‌های اینترنتی دارند با واژه دسترسی‌پذیری و مناسب‌سازی و این جور چیز‌ها آشنا می‌شوند. حالا این نیمچه موج، به دیوار… ادامه خواندن موج مناسبسازی‌ها به دیوار خورد