معرفی ددل بریل کتابخوان مخصوص نابینایان

کتابخوان و تبلت مخصوص مطالعه ی نابینایان ابزاری جدید طراحی شده برای آموزش و مطالعه ی این قشر محسوب می شود. ددل بریل نامی است که برای این تبلت انتخاب شده است و یک شرکت نیویورکی آن را طراحی کرده است. تبلت با الهام از خطوط بریل دارای برجستگی هایش است که سنسورها زیر انگشتان… ادامه خواندن معرفی ددل بریل کتابخوان مخصوص نابینایان