رصد آن سوی مرز. معرفی بزرگترین مؤسسه ویژه ی نابینایان در اسپانیا

پای صحبت نابینایان قدیمیتر یا اروپا رفته که بنشینی و صحبت خدمات NGO های مختلف نابینای اروپا که مطرح شود، امکان ندارد حرفی از اونسه به میان نیاید و این مؤسسه به عنوان یکی از بهترین الگو های خدمات رسانی … ادامه خواندن