یادداشت: انگیزه + اندیشه = موفقیان

نویسنده: بهروز افروز

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

چنان با نیک و بد عرفی، به سر بر، کز پس مردن

مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند

به یاد مهندس جواد موفقیان … ادامه خواندن