یادگیری زبان انگلیسی به شیوه ای داستان محور و تعاملی با اپلیکیشن زبانیاد

در دنیای امروز، زبان انگلیسی نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها دارد. بسیاری برای مهاجرت نیاز دارند تا زبان انگلیسی خود را تقویت کنند و جدا از مسئله مهاجرت، یادگیری زبان انگلیسی با وجود پیشرفت تکنولوژی و افزایش موارد … ادامه خواندن