امیر مینایی مدیر و مؤسس نابینای کمپ ترک اعتیاد را بیشتر بشناسید

در سال های اخیر برخی از فارغ التحصیلان نابینای رشته های مرتبط با روان شناسی اقدام به تأسیس کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد کرده اند که در ادامه گفت وگوی نسل مانا با یکی از این افراد را می … ادامه خواندن