مددجویان بهزیستی از پرداخت قبض آب برق و گاز معاف می شوند

مراکز مثبت زندگی برای جمع آوری شماره انشعابات اشتراک های آب و برق و گاز مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی به منظور ارائه به شرکت های توزیع آمادگی دارند.

با توجه به ابلاغ دستورالعمل تخفیف یا معافیت قبوض خدماتی آب، … ادامه خواندن