مرکز نابینایان رودکی؛ شرایط کنونی و الزامات پیشرو

بلاتکلیفی و رو به کما رفتن چنین مرکزی به هر اهل فرهنگی در مقام قضاوت، چه پیام و معنایی را می تواند برساند؟ آن هم در بحبوحه رشد روز افزون اطلاعات در زندگی هر شهروند در شرایط کنونی! حسین عبدالملکی کارشناس و پژوهشگر حوزه معلولین یادداشتی درباره مرکز نابینایان رودکی و کتابخانه این مرکز نوشته… ادامه خواندن مرکز نابینایان رودکی؛ شرایط کنونی و الزامات پیشرو