مستند صوتی صعود کوهنوردان نابینای تهران به قله کهار

در آخرین روز از فصل زیبای بهار، گروهی از کوهنوردان نابینا و کم بینای هیأت تهران به همراه همنوردان بینای خود، موفق شدند قله 4050 متری کهار را صعود کنند. ۵ نفر از اعضای نابینای گروه، یک کمبینا به همراه ۴ همنورد بینا، تصمیم گرفتند به سمت قله حمله و آن را صعود کنند. هرچند… ادامه خواندن مستند صوتی صعود کوهنوردان نابینای تهران به قله کهار