هنوز میزان افزایش مستمری سال 98 مدد جویان مشخص نیست

مدیر کل دفتر بودجه و تلفیق منابع بهزیستی با اشاره به اینکه هنوز آیین نامه اجرایی و شیوه نامه اجرایی تبصره 14 و ابلاغ نشده است بیان کرد: این شیوه نامه به زودی ابلاغ خواهد شد و بعد از آن مشخص میشود چند درصد افزایش مستمری را برای سال 98 خواهیم داشت. سعید ابراهیمی، مدیر… ادامه خواندن هنوز میزان افزایش مستمری سال 98 مدد جویان مشخص نیست