مروری بر تازه های کتاب صوتی اسفند 1400

در این شماره کتاب هایی در موضوعات مختلف داستان، دین، تاریخ، روان شناسی، پلیسی، سفرنامه و دیگر موضوعات، تقدیم خوانندگان نسل مانا می شود.

*«وحدت متعالی ادیان» تألیف سعید مرادی را نشر هرمس سال 1399 در 257 صفحه تقدیم علاقه … ادامه خواندن