استعلام اینترنتی مدرک تحصیلی امکان پذیر شد

معاون وزیر علوم اعلام کرد که به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلام دستگاه های اجرایی و سرویس صدور گواهی اشتغال به تحصیل، سرویس استعلام مدرک تحصیلی راه اندازی شده است.

مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم … ادامه خواندن