صعود تاریخی نابینایان تهران به بام ایران. رؤیایی که محقق شد

سالها در اندیشه بودم و انتظار می‌کشیدم تا بر فراز جایگاهی قرار گیرم که آرش کمانگیر، ترکش را بر کمر بست و کمان را بر بازو انداخت تا بر بلندای آن بایستد و از جان شیرین و تن نیرومند خویشتن دست بکشد تا مرز ایران و توران و آنچه شأن و منزلت ایرانی است تعیین… ادامه خواندن صعود تاریخی نابینایان تهران به بام ایران. رؤیایی که محقق شد