نگاهی به برنامه هایی که فیلم ها را برای شما توضیحدار می کنند

یکی از ملزوماتی که حتماً باید فراهم باشد تا نابینایان بتوانند از تماشای فیلمها لذت ببرند، نسخه توضیحدار آن فیلمها است. توضیحاتی که بر روی فیلم ضبط میشوند به نابینایان امکان میدهند از جزئیات تصاویر مطلع شوند. وقتی بخواهید به تنهایی فیلم ببینید و نسخه توضیحدار دم دستتان باشد، قاعدتاً مشکلی هم وجود نخواهد داشت.… ادامه خواندن نگاهی به برنامه هایی که فیلم ها را برای شما توضیحدار می کنند