فرصت نابرابر اشتغال زایی مددجویان بهزیستی و کمیته ی امداد

بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای توانمندسازی مددجویان، وام اشتغال‌زایی را پرداخت می کنند اما چرا سقف پرداختی بهزیستی کمتر از کمیته امداد است؟

مصطفی آل علی: از فلسفه وجودی ایجاد سازمان بهزیستی «خوب زیستن» است و کسانی … ادامه خواندن