فاطمه پروانه نابینایی که خاطرات پیاده روی اربعینش را مرور می کند

«فاطمه پروانه» دختر جوان نابینا محله سجادیه این ها را با تک تک سلول هایش لمس کرده است.

باید زیبایی هایش را با تمام وجود حس کنی، در مسیر ۸۰ کیلومتری بین نجف و کربلا و در بین ۱۴۵۲ ستون … ادامه خواندن