برچسب هوشمند پایش لحظه ای مواد غذایی برای استفاده ی کم بینایان و کودکان طراحی شد

محققان پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی برچسب های هوشمند پایش لحظه ای مواد غذایی شده اند.

محققان پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موفق شدند برچسب هوشمندی را برای پایش لحظه ای وضعیت سلامت … ادامه خواندن