پرده برداری از اولین مراحل شکلگیری بینایی

پژوهشگران دانشگاه ژنو با رمزگشایی از مکانیسم‌های ژنتیکی کنترل‌کننده‌ی نورون‌های سیستم بینایی، نخستین مراحل ایجاد بینایی را نشان دادند و مسیر را برای درمان‌های ترمیمی چشم هموار کردند.
سلول‌های گانگلیونی شبکیه، گیرنده‌های نوری مخروطی، سلول‌های افقی و سلول‌های آماکرین، نخستین … ادامه خواندن