بخشنامه اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در سازمان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی مدیران، معاونین و کارکنان ستادی و استانی، ضمن تعیین موارد تعارض منافع در این سازمان، پرهیز از قرار گرفتن در این موقعیت‌ها و خودداری از تصمیم و اقدام در این گونه … ادامه خواندن