نماینده معاونت صدای جمهوری اسلامی مطرح کرد: از تولید برنامه های ویژه نابینایان در رادیو حمایت می کنیم

در سومین روز از سومین ماه تابستان، عوامل تولید برنامه «شش نقطه» سومین سال تولید این برنامه و آغاز چهارمین سال فعالیتهایشان را جشن گرفتند. در این برنامه که محل برگزاری آن سرای محله زرگنده بود، حبیبی، مدیر گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران: خواستار توجه به فضای مجازی و جمعآوری آیتم ها و… ادامه خواندن نماینده معاونت صدای جمهوری اسلامی مطرح کرد: از تولید برنامه های ویژه نابینایان در رادیو حمایت می کنیم