برنامه ریزی برای ششمین کنفرانس سالانه نرم افزار محبوب NVDA

امکانات فضای اینترنت بستری را فراهم کرده تا نابینایانی از سر تا سر دنیا بتوانند تجربیات و دانسته هایشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و دست در دست هم تلاش کنند دنیا را به جای بهتری برای زندگی همنوعانشان تبدیل کنند. تولید، عرضه و توسعه صفحه خوان NVDA نمونه یکی از تلاشهای ثمربخشی است… ادامه خواندن برنامه ریزی برای ششمین کنفرانس سالانه نرم افزار محبوب NVDA