یادداشت: مسئولیت اجتماعی حلقه ی مفقوده ی شرکت ها و سلبریتی ها در ایران

نویسنده: امیر سرمدی

بر اساس تعریف کارول نظریه پرداز مشهور غرب، «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شامل انتظارات قانونی، اقتصادی، اخلاقی و اختیاری است که جامعه از سازمان‌ها در یک لحظه خاص دارند. البته این مسئولیت‌ها  را نباید صرفاً در قالب فعالیت‌های … ادامه خواندن