آشنایی با زهرا مهرعلی هنرمند معلولی که کلشبافی می کند

وقتی برای تهیه گزارش از هنرهایی که در استان قزوین وجود دارد تحقیق می کنم، برای بررسی هنر کلش بافی به هنرمندی می رسم که در کانون معلولین توانا فعالیت دارد و در همان جا به معلولان آموزش می دهد، … ادامه خواندن