با انجام بازی Possibilities با دنیای معلولین بیشتر آشنا شوید

یکی از راههای آشنایی با گروه یا افراد خاص از جمله معلولین، انجام بازی های آموزشی مرتبط با جامعه ی هدف است. چرا که در بازی ها، ما باید با شخصیت اصلی بازی پیش برویم و چالش ها و گره های مربوط به شخصیت اصلی بازی را برطرف کنیم. Possibilities نام یک بازی ویدئویی و… ادامه خواندن با انجام بازی Possibilities با دنیای معلولین بیشتر آشنا شوید