بررسی روند آماده سازی ورزش نابینایان در راه پارالمپیک توکیو

کمتر از 11 ماه دیگر مهمترین رویداد ورزش معلولین یعنی پارالمپیک 2020 توکیو در ژاپن آغاز میشود.
به گفته هادی رضایی دبیرکل کمیته پارالمپیک و سرپرست کاروان اعزامی ایران به این مسابقات، میزبان از هم اکنون تمام تمهیدات را پیشبینی … ادامه خواندن