رتبه نخست شرکت پکتوس در جشنواره روی پای خودم در رده ابداعات فنی مهندسی برای معلولان

سامانه فروشگاهی ویژه نابینایان تولید شرکت دانش بنیان پکتوس، رتبه نخست ابداعات فنی مهندسی معلولان در جشنواره روی پای خودم را از آن خود کرد.

در متن این تقدیرنامه خطاب به مدیرعامل شرکت پکتوس آمده است: از جنابعالی که با … ادامه خواندن