اختصاص تجهیزات ویژه به دانشجویان نابینا و کم بینا

رئیس صندوق رفاه دانشجویان، گفت: دانشجویان نابینا و کم بینا و دانشگاه‌های محل تحصیلشأن از تجهیزات ویژه برخوردار می‌شوند. ناصر مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان اظهار کرد: جمعیت دانشجویی کشور سیال است و ترم به ترم این میزان جمعیت، تغییر می‌کند چرا که تعدادی دانش آموخته یا مشغول به تحصیل می‌شوند. وی افزود: صندوق رفاه… ادامه خواندن اختصاص تجهیزات ویژه به دانشجویان نابینا و کم بینا