مبتکر عربستانی قرآن بریل دیجیتال برای نابینایان طراحی کرد

اداره ی امور حرمین شریفین عربستان سعودی از آمادگی برای تولید قرآن بریل الکترونیک که از سوی شهروند مبتکر این کشور طراحی شده است، خبر داد.

غازی بن فهد الذبیانی، رئیس اداره ی کل امور مصحف ها وابسته به اداره … ادامه خواندن

معرفی و مقایسه ی همه جانبه ی آنالوگ و دیجیتال

در این مقاله، فناوری صدای آنالوگ و دیجیتال را معرفی و تفاوت هایشان را بررسی می کنیم.

فناوری صوتی به دو دسته ی اصلی آنالوگ و دیجیتال تقسیم می شود که دو بحث کاملا مجزا است. اگر در زمینه ی … ادامه خواندن