دسترسی پذیری اپلیکیشن تهران باس» برای نابینایان

پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از مناسب سازی اپلیکیشن تهران باس برای نابینایان به ایران سپید خبر داد و گفت: برای اینکه شهروندان در جریان زمان ورود و خروج اتوبوسهای خطوط بی آر تی قرار بگیرند، اپلیکیشن … ادامه خواندن