درمان نابینایی مادرزادی با استفاده از ژن درمانی

پژوهشگران دریافته اند که با ژن درمانی می توان مشکل بینایی در شب را پس از دهه ها نابینایی مادرزادی بازیابی کرد.

به گفته پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا، بزرگسالانی که در دوران کودکی به نوعی نابینایی ژنتیکی مبتلا ادامه خواندن