دانلود درایور برجسته نگار

دستگاه برجسته نگار، دارای دو درایور برای ویندوز و جاز است. برای راه اندازی برجسته نگار و شناساندن دستگاه به سیستم رایانه خود، در ابتدا باید درایور آن را نصب کنید. پس از دانلود درايور برجسته نگار، فلدري بنام  BJ_Driver  ايجاد ميشود که در آن دو درايور به نام BJ2_Driver و BJDriver-x64 وجود دارد. BJ2_Driver… ادامه خواندن دانلود درایور برجسته نگار