سوینا 300 دی‌وی‌دی صوتی از مجموعه ی خیال عکس را توزیع کرد

گروه سوینا ( سینمای نابینایان)، 300دی وی دی از مجموعه ی برنامه ی خیال عکس با اجرای منصور ضابطیان را به صورت رایگان توزیع کرد. این گروه سیصد دی وی دی صوتی از برنامه «خیال عکس» را به صورت رایگان و با حمایت سودابه معروف در اختیار تشکل های مردم نهاد سراسر کشور قرار داد.… ادامه خواندن سوینا 300 دی‌وی‌دی صوتی از مجموعه ی خیال عکس را توزیع کرد