گزارشی از فرایند خرید برجسته نگار هوشمند توسط بهزیستی

روز جهانی عصای سفید نشست گفتگو محوری در سازمان بهزیستی کل کشور برگزار شد.
در این نشست، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی به صحبت های نمایندگان انجمن های فعال در … ادامه خواندن