خرید ۸ هزار دستگاه تبلت برای مددجویان سازمان بهزیستی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور، گفت: بنیاد مستضعفان در سال جاری ۱۸۰ میلیارد تومان به بهزیستی کمک کرده است. دکتر محمد عباسی در جمع مدیران و معاونین بهزیستی خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: این مشارکت، در شرایط کرونایی سال جاری که ما در مورد مراکز شبانه روزی و پرداخت های… ادامه خواندن خرید ۸ هزار دستگاه تبلت برای مددجویان سازمان بهزیستی