Budour Hassan، خبرنگار نابینایی که اخبار مردم فلسطین را پوشش می دهد

علیرغم همه مشکلات «Budour Hassan» معتقد است معلولیتش به او کمک کرده دنیا را از دریچه متفاوتی ببیند. کتک خوردن از سربازان اسرائیلی و تنفس گاز اشکآور و زمین خوردن و گیر افتادن زیر دست و پای تظاهر کنندگان فلسطینی، تنها چند نمونه از اتفاقات ریز و درشتی است که برای این خانم خبرنگار رخ… ادامه خواندن Budour Hassan، خبرنگار نابینایی که اخبار مردم فلسطین را پوشش می دهد