سامانه ی ماکسیم تعرفه ی جدیدی را با عنوان کارگر حمل بار راه اندازی کرد

تعرفه ی مربوط به ارائه ی خدمات «کارگر حمل بار» در شهرهای تهران، قم، اصفهان و کرج فعال شده و دردسترس کاربران سامانه قرار گرفته است.

از این تعرفه می توان برای بارگیری و تخلیه ی وسایل هنگام اسباب کشی، … ادامه خواندن