کپچاها چند نوعند و چگونه امنیت سایت ها را حفظ می کنند

کپچا ابزاری امنیتی برای شناسایی کاربر انسانی از ربات های مخرب موجود در فضای مجازی است و برای افزایش امنیت وب سایت ها و سرویس های آنلاین به کار می رود.

قطعاً تاکنون در زمان ثبت نام یا ورود به … ادامه خواندن