نابینایان با کمک هوش مصنوعی به تنهایی دونده ی مسابقات می شوند

گوگل با همکاری یک شرکت دیگر، یک سیستم هوش مصنوعی توسعه داده تا نابینایان بدون نیاز به کمک افراد دیگر در مسابقات شرکت کنند.

شرکت گوگل مشغول آزمایش یک سیستم هوش مصنوعی است که به افراد نابینا و کم بینا … ادامه خواندن