حفاظت از عصب بینایی با استفاده از سلول های پیش ساز عصبی

حدود ۰.۵ تا ۵ درصد از تصادف‌های وسایل نقلیه منجر به آسیب عصب بینایی می‌شوند. به دلیل محدودیت بازسازی سلول‌های گانگلیونی شبکیه، اگر آسیب عصب بینایی شدید باشد در نهایت منجر به نابینایی خواهد شد.

روش های درمانی مرسوم شامل … ادامه خواندن