مروری بر تازه های کتاب صوتی مهرماه 1400

نویسنده: رقیه شفیعی: کتاب دار بخش نابینایان نهاد کتاب خانه های عمومی کشور

کسانی که به دنبال راه و روش شروع یک زندگی عاشقانه و یا حتی فارغ شدن از یک زندگی سخت هستند مطالعه این بخش را از دست … ادامه خواندن