تکنیک هایی برای دوستیابی نابینایان

یافتن دوستان جدید می تواند دشوار و چالش بر انگیز باشد. برای افراد آسیب دیدۀ بینایی این چالش و دشواری به مراتب بیشتر است. خصوصاً زمانی که پای دوستی با افراد بینا به میان می آید. خوشبختانه اگر از تکنیک … ادامه خواندن