تکنولوژی واقعیت افزوده، به مسیریابی نابینایان کمک می کند

این روزها از صبح تا شام در محافل طراحان سخت افزار و نرم افزار، همه از واقعیت افزوده حرف میزنند. همه میخواهند این فناوری را به بستری برای نوآوری بدل کنند. مسیریابی نابینایان هم تحت تأثیر این فناوریِ نه خیلی نو ظهور قرار گرفته است. اما پیش از آن که به ذکر نمونه ای از… ادامه خواندن تکنولوژی واقعیت افزوده، به مسیریابی نابینایان کمک می کند