درمان نابینایی با تولید شبکیه ی مصنوعی در فضا

یک آزمایش در ایستگاه فضایی بین المللی نشان داده که شبکیه های مصنوعی زمانی که در محیطی با میکروگرانش تولید می شوند مؤثرتر هستند.

هنگامی که نور وارد چشم می شود، به شبکیه می رود، یک لایه نازک در پشت … ادامه خواندن