مختصری در خصوص جشنواره ی فرهنگی‌هنری معلولان زاگرس

نویسنده: صباح سلطانی

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

جشنواره فرهنگی هنری معلولین زاگرس با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین ارائۀ توانمندی های افراد دارای معلولیت و کشف استعداد های این … ادامه خواندن