مقاله: توانمند سازی والدین کودک نابینا

نویسنده: Denise Mackenstadt

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: محسن غلامی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

مقدمه ای از کیم کانینگام “Kim Cunningham”

ما خوشحال و مفتخریم  دنیس مکنستت را برای بیان موضوع اصلی جلسه مان، … ادامه خواندن