امکانات دسترسی پذیری تلویزیون های Samsung برای نابینایان برنده ی جایزه ی نوآوری CES 2021 شد

امکانات دسترسی پذیری تلویزیونهای Samsung برنده ی جایزه ی نوآوری CES2021 شد. این امکانات عبارتند از:

🔸 راهنمای صوتی برای بلند خواندن گزینه‌های روی صفحه و اطلاعات کانال،

🔸  توصیف صوتی: که توسط بسیاری از شرکت‌های پخش تلویزیونی بریتانیایی روی … ادامه خواندن